Περιβάλλον

Όλοι οι χώροι που φιλοξενούν τα παιδιά, είναι έτσι διαμορφωμένοι ώστε να είναι φωτεινοί και ευχάριστοι. Διακοσμημένοι κατάλληλα ώστε να αποτελούν ένα ιδανικό περιβάλλον, για τους μικρούς μας φίλους καθ’όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σταθμό.

Το προσωπικό

Το προσωπικό του σταθμού μας απαρτίζεται από έμπειρους βρεφονηπιαγωγούς, παιδοψυχολόγους και παιδίατρους, με στόχο την πληρέστερη και ουσιαστικότερη φροντίδα των παιδιών. Επίσης το προσωπικό μας είναι διαρκώς επιμορφωνόμενο, εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

Δραστηριότητες

  • Εργαστήρι Αγγλικών

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ομαλή εισαγωγή στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας με βιωματικό τρόπο μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτήρα. Η επαφή με μία ξένη γλώσσα σημαίνει συγχρόνως και επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, ενώ τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και να καλλιεργείται ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό οι ήδη υπάρχουσες γνώσεις να αξιοποιούνται για την εκμάθηση των αγγλικών.

Σε έναν πολιτισμό πολύ σημαντικές παράμετροι αποτελούν τα ήθη και τα έθιμα του, τα αξιοθέατα της χώρας, καθώς και οι διατροφικές συνήθειές του. Μέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης στ΄αξιοθέατα με τη χρήση του Google Earth και του Google Maps. Η χρήση των μέσων δίνει πολλά ερεθίσματα στα παιδιά και τα κινητοποιεί μ’έναν βιωματικό τρόπο. Το ενδιαφέρον τους και οι προτάσεις τους για τη συνέχιση της δραστηριότητας λαμβάνονται υπόψη και έτσι αυτά εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ομαδική εργασία- Κατασκευή χάρτη του Λονδίνου.

Ατομική εργασία-δημιουργία κολάζ για τις διατροφικές συνήθειες.

Ομαδική εργασία- δημιουργία βιβλίου στ’αγγλικά του παραμυθιού. «Μια πολύ πεινασμένη κάμπια» του Eric Carle

Άλλος ένας τρόπος για επαφή με την ξένη γλώσσα είναι η συσχέτιση με την ελληνική γλώσσα μέσω της επεξεργασία παραμυθιών και βιβλίων. Οι εμπειρίες και τα βιώματά τους αξιοποιούνται έτσι, ώστε να γίνει η σύνδεση με τ’αγγλικά μ΄έναν θετικό, ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.


  • Επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές παραστασεις, βιωματικές δράσεις

Ακολουθώντας όσα προβλέπονται από το βασικό θεσμικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λαμβάνοντας, βεβαίως, υπόψη τα οφέλη αυτών των πολιτιστικών εκδρομών, παρέχεται η δυνατότητα στα τμήματα των Νηπίων και των Προνηπίων να οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς. Οι πολιτιστικές εκδρομές πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο μία φορά τον μήνα. Σημειώνεται ότι από τον Δεκέμβριο και έπειτα πραγματοποιούνται εκδρομές και για τη λεγόμενη ομάδα των Προ-προνηπίων. Οι πολιτιστικές επισκέψεις λαμβάνουν χώρα ως επί το πλείστον εκτός του Παιδικού Σταθμού, ωστόσο μπορεί να διοργανωθεί μία δράση και στο χώρο του σχολείου, π.χ. κουκλοθέατρο, βιωματικό εργαστήρι.

Οι μαθητικές εκδρομές αποβλέπουν στη γενική βίωση της φύσης και την αναψυχή, καθώς επίσης έχουν πολλά μορφωτικά αποτελέσματα. Στόχοι αυτών μπορεί να είναι μορφωτικοί, ψυχο-κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, ψυχαγωγικοί και δημιουργικοί. Αξίζει να σημειωθεί  μέσα από την εκδρομή τα παιδιά  απολαμβάνουν την ελεύθερη δραστηριότητα, καθώς μπορούν να παίξουν, να αφεθούν στο δημιουργικό πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους και να αρχίσουν έτσι την πορεία τους προς την αυτονομία, την αυτενέργεια και κατά συνέπεια την ανεξαρτησία και την ολοκλήρωσή τους. Συμπερασματικά, η σχολική εκδρομή-επίσκεψη δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με νέες συνθήκες και παραστάσεις. Νέα ερεθίσματα προκαλούν το βλέμμα και τη σκέψη τους, με αποτέλεσμα να τους δίνονται νέα κίνητρα για μάθηση και εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία.


  • Μουσικοκινητική αγωγή (Σύστημα Orff)

Στόχος της μουσικοκινητικής αγωγής-συστήματος Orff είναι να μυηθεί το παιδί στο πρώτο του μουσικό λεξιλόγιο. Τα παιδιά μ’ έναν ευχάριστο τρόπο υιοθετούν υγιή και πλούσια μουσικά ακούσματα, κυρίως από κλασικό ρεπερτόριο που έχουν επιλεγεί ειδικά γι’ αυτά. Τί πιο ωραίο να ηχούν στ’ αυτιά τους μελωδίες όπως «Το πέταγμα της μέλισσας» (Κόρσακωφ), «Ο χορός των σπαθιών» (Χατσατουριάν) κ.λ.π. Άλλωστε με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν σε νεαρή ηλικία να εκτιμούν την ποιοτική μουσική και ενθαρρύνονται για την ενδεχόμενη ενασχόληση με ένα μουσικό όργανο. Επίσης μαθαίνουν τα πρώτα τους τραγούδια, αποκτούν αίσθηση ρυθμού κ.α.

Ειδικότερα:

Τάξη μεταβρεφικού: Το μάθημα περιλαμβάνει την εκμάθηση απλών τραγουδιών. Επίσης, τα παιδιά, μέσα από απλές ήχο ιστορίες, π.χ. ο κύκλος του νερού, έρχονται  σε πρώτη επαφή με τα μουσικά όργανα. Μαθαίνουν μέσα από μουσικά όργανα και το σώμα τους, απλές έννοιες της μουσικής όπως το αργό-γρήγορο, δυνατό-σιγανό, καθώς και την έννοια της παύσης. Εκφράζονται, επίσης, κάνοντας τα ζωάκια με τη συνοδεία της μουσικής. Πραγματευόμαστε έναν κύκλο μουσικών παιχνιδιών με άξονα την κατανόηση των τεσσάρων βασικών συναισθημάτων χαρά-λύπη-θυμός-φόβος. Γίνεται διάκριση μέσα από τη μουσική διαφόρων μέσων μαζικής μεταφοράς με εργαλεία τις ήχο ιστορίες και άλλα τραγούδια. Η αναφορά των ασκήσεων είναι ενδεικτική.

Κάνοντας μία μουσικοκινητική δραστηριότητα.

Τάξη προπρονηπίων : Οι ασκήσεις είναι περίπου ίδιες με αυτές του μεταβρεφικού, αλλά δίνεται περισσότερη έμφαση στην κατανόηση τους. Τα τραγούδια είναι διαφορετικά. Στο πρόγραμμα προστίθενται κάποιες απλές ήχο ιστορίες από τους μύθους του Αισώπου, κάποια μουσικοθεατρικά δρώμενα κ.λ.π.

Περπατώντας στους ήχους της μουσικής.

Τάξη προνηπίων : Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καταρχάς, την εκμάθηση κάποιων τραγουδιών. Επίσης, μέσα από το παιχνίδι γίνεται η προσπάθεια να ξεχωρίσουν με τη βοήθεια του σώματός τους την ήρεμη και αργή μελωδία από την γρήγορη και ανήσυχη. Και σ΄ αυτήν την ηλικία γίνονται δραστηριότητες για να ξεχωρίσουν τη διαφορά «δυνατού-σιγανού», «αργού-γρήγορου», παύσης με τη βοήθεια μουσικών οργάνων.

Ακόμη, γίνεται η πρώτη γνωριμία μέσα από παιχνίδι και κρουστά όργανα της έννοιας του ολόκληρου-όγδοου-παύσης τετάρτου. Βεβαίως, στα πλαίσια μίας απλής αναφοράς σε αυτούς τους όρους. Πραγματοποιούνται διάφορες ήχο ιστορίες από τους μύθους του Αισώπου, όπως επίσης και το «Φθινόπωρο» του Vivaldi. Επιπλέον, το μουσικοθεατρικό δρώμενο του Προκόφιεφ «Ο Πέτρος και ο λύκος» με τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στους ρόλους. Ενδεικτικά έχει υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα μέσα από ένα παιδικό παραμύθι «Η Πιπίτσα ταξιδεύει στην ορχήστρα» με στόχους την εκμάθηση των βασικών εγχόρδων οργάνων (βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, κιθάρα, άρπα, πιάνο), και τη διάκριση από κάποια πνευστά με τη βοήθεια του συνθεσάιζερ.

Στη συνέχεια, θα μάθουμε τα βασικά πνευστά, καθώς και κάποια άλλα εποχιακά τραγούδια. Υλοποιούνται διάφορα μουσικοθεατρικά δρώμενα και επανάληψη στις βασικές έννοιες «αργό-γρήγορο-δυνατά-σιγά-παύση». Η αναφορά των ασκήσεων είναι ενδεικτική.

Τάξη νηπιαγωγείου: Οι μουσικές ασκήσεις είναι ίδιες περίπου με αυτές των προνηπίων, όμως δίνεται περισσότερη έμφαση στην κατανόηση τους, καθώς σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά ετοιμάζονται για την ενδεχόμενη εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου. Επίσης, θα μάθουμε μέσα από τη φίλη μας Πιπίτσα τις νότες του πενταγράμμου!

Μέσα στη χρονιά γίνονται παρουσιάσεις  στους γονείς σε διαφορετικές εκδηλώσεις μέρους του προγράμματος που έχει προηγηθεί, για παράδειγμα η ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου έγινε  με την παρουσίαση των διαφόρων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών με τη συνοδεία μουσικών οργάνων.


  • Αθλοπαιδειές

Στο πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής (αθλοπαιδιές) μέσα από νέες κινητικές εμπειρίες οι τρεις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες μας ανακαλύπτουν και πειραματίζονται με το σώμα τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ασκήσεων και δραστηριοτήτων που έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο το παιχνίδι.

Πληθώρα δραστηριοτήτων αναπτύσσουν τις βασικές κινητικές δεξιότητες των παιδιών, την γνώση του σώματός τους, του χώρου αλλά και την αλληλεπίδραση των δύο.

Η παιγνιώδης μορφή και ο συναγωνισμός  είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ασκήσεων, βελτιώνοντας την κοινωνικοποίηση και την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση των νοητικών δεξιοτήτων μέσα από δραστηριότητες που απαιτούν κριτική σκέψη, ταχύτητα αντίδρασης, επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά ερεθίσματα και απλή μορφή νευρομυικού συντονισμού.

Σεβαστή γίνεται η ατομικότητα του κάθε παιδιού, καθώς και οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του και της χρονολογικής του ηλικίας.

Η διασκέδαση, η θετική αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα παιδιά, η τήρηση των κανόνων κατά την διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων, η υιοθέτηση δια βίου συνηθειών για βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης είναι επίσης κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος της Φυσικής Αγωγής, που τα παιδιά εμπλέκονται.


  • Θεατρικό Παιχνίδι

Ξεκίνησε  το ταξίδι μας στον κόσμο του θεατρικό παιχνιδιού.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η γνωριμία, και η επαφή των παιδιών με της βασικές τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού οι οποίες συνδέονται με της τρεις φάσεις της μεθόδου.

Απελευθέρωση- Αναπαραγωγή- Αναπαράσταση    

Το θεατρικό παιχνίδι έχει σκοπό να δημιουργήσει τις συνθήκες και να δώσει τα ερεθίσματα στα παιδιά  να εκφράσουν καταστάσεις και ρόλους αβίαστα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.  Είναι μέσο ενεργοποίησης, απελευθέρωσης της φαντασίας, ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της ψυχοκινητικής έκφρασης του παιδιού. Με κύριο παράγοντα την «δημιουργία ομάδας»,  το «παιχνίδι των ρόλων», την ανάπτυξη της φαντασίας και της συμβολικής σκέψης, την αισθησιοκινητική δραστηριότητα, το παιδί φτάνει σε ένα σημείο αυτοέκφρασης.

Ανακαλύπτοντας…

Αντικείμενα, και μικρές ιστορίες θα είναι οι οδηγοί μας για να συνθέσουμε τα δικά μας αναπαραστατικά δρώμενα.

Το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι μόνο διασκέδαση και ψυχαγωγία. Εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής.

Τι είναι το θεατρικό παιχνίδι:

– Μέθοδός θεατρικής αγωγής- ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της μαθησιακής δυνατότητας του παιδιού- αισθητικής και πολιτιστικής καλλιέργειας.

– Δίνει την δυνατότητα στο παιδί να προβαίνει σε δημιουργικές συλλήψεις του πολιτιστικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι.

– Σήμερα το θεατρικό παιχνίδι εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής, αφού αποτελεί ένα είδος «διαμαθήματος» ικανό να «δίνει» και να «παίρνει» σε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

– Μέσο ανάπτυξης της συμβολικής σκέψης, του κριτικού στοχασμού, των συλλογικών ευαισθησιών και της προσοικίωσης της τέχνης του θεάτρου και του θεατρικού φαινομένου.

– Στο θεατρικό παιχνίδι το παιδί παύει να είναι ένας παθητικός θεατής- ακροατής.


Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και γονείς.

Τα παιδιά απασχολούνται καθημερινά και υπεύθυνα, υπό την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού μας, με ευχάριστα, δημιουργικά παιχνίδια και κατασκευές, με «ανάδυση» της γραφής, αλλά και με την εισαγωγή σε πρωτομαθητικές έννοιες,  χρησιμοποιώντας πάντα τα πιο κατάλληλα μέσα για κάθε ηλικία.

Τα παιδιά σας που είναι και παιδιά μας, περνούν ευχάριστα, γιατί:
παρατηρούν, παίζουν, ανακαλύπτουν, μαθάινουν