Λίγα λόγια για το τμήμα

Η ένταξη στο βρεφικό τμήμα ενός βρεφονηπιακού σταθμού αποτελεί την πρώτη επαφή του μικρού παιδιού με την προσχολική αγωγή. Στόχος σ’ αυτό το πρώτο στάδιο είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού τόσο του συναισθηματικό-κοινωνικού τομέα όσο και του νοητικό-γνωστικού τομέα. Με βάση λοιπόν αυτόν τον στόχο, πραγματοποιούνται δραστηριότητες και διαδικασίες οι οποίες καλύπτουν  τις ανάγκες των μικρών παιδιών.

Η ονομασία του βρεφικού τμήματος

Η ονομασία του βρεφικού τμήματος αποτελεί μια διαδικασία όπου η παιδαγωγός έχει καθοριστικό ρόλο λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε ομάδα. Η μικρή ηλικία των παιδιών, η ενέργεια τους και η περιέργεια τους δίνουν ερεθίσματα στην παιδαγωγό ώστε να δοθεί η ονομασία που ταιριάζει σε κάθε ομάδα στην αρχή κάθε έτους.

Τα παιδιά είναι πηγή ζωής και ενέργειας, δημιουργούν και να ανακαλύπτουν νέους ορίζοντες. Δίνουν νόημα στον κόσμο των ενηλίκων, αποτελούν κίνητρο για εξέλιξη κινητοποιώντας και δίνοντας δύναμη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες του τμήματος