Λίγα λόγια για το τμήμα

Κύριο  στόχο στην επιλογή του ονόματος για την ομάδα μας αποτελεί η δημιουργία της αίσθησης ότι τα παιδιά ανήκουν σε αυτήν,  γεγονός που συμβάλλει ιδιαίτερα στην κοινωνικοποίηση και την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Παιχνίδι και Γνώση τα παιδιά της συγκεκριμένης ομάδαας ανήκουν στο μεταβρεφικό τμήμα (παιδιά ηλικίας 2-3 ετών). Το παιδαγωγικό πρόγραμμα βασίζεται στην φροντίδα, την αγωγή και την συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Ο τρόπος που μας οδηγεί στα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η διεξαγωγή ενός παιδαγωγικού προγράμματος με έμφαση στις ικανότητες του εγώ, στις κοινωνικές ικανότητες αλλά και στις ικανότητες απόκτησης γνώσεων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο παιχνίδι, το οποίο αποτελεί μέσο πολυεπίπεδης ανάπτυξης των παιδιών. Μέσω καθημερινής παρατήρησης και καταγραφής ανακαλύπτουμε τα ενδιαφέροντα των παιδιών καθώς και σημαντικές πληροφορίες για την αναπτυξιακή τους πορεία, αλλά και τη συναισθηματική τους κατάσταση (έκφραση αναγκών, προτίμηση δραστηριοτήτων κ.α.).

Ενδεικτικές δραστηριότητες του τμήματος