Λίγα λόγια για το τμήμα

Κάθε σχολική χρονιά καλωσορίζει στο Νηπιαγωγείο μία καινούρια ομάδα παιδιών σε μία τάξη, την οποία διαμορφώνουν από κοινού και εκ νέου σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Ένα από τα πρώτα μελήματα είναι να δοθεί ένα όνομα στην ομάδα. Η ονοματοθεσία είναι μία διαδικασία η οποία δίνει ένα κίνητρο για επικοινωνία και γνωριμία με όλους ώστε να αποφασιστεί ομόφωνα ένα όνομα το οποίο θα εκφράζει όλα τα μέλη.

Στο Νηπιαγωγείο ακολουθείται πρωτίστως το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορμάται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών για τον σχεδιασμό και την οργάνωση διαθεματικών σχεδίων εργασίας και projects σε μηνιαία βάση, περιγραφή και αξιολόγηση των οποίων λαμβάνουν οι γονείς των παιδιών με την ολοκλήρωσή τους. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της γλώσσας, των μαθηματικών, των νέων τεχνολογιών, της δημιουργίας, του περιβάλλοντος και τέλος, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες του τμήματος