Λίγα λόγια για το τμήμα

Στοχεύοντας στην ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν, μεταξύ άλλων, στην αρχή της χρονιάς πραγματοποιείται μία συζήτηση με τα παιδιά για το όνομα της ομάδας μας και μετά από ψηφοφορία καταλήγουμε σε κάποιο όνομα που θα μας αντιπροσωπεύει για την υπόλοιπη σχολική χρονιά.

Τα παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας αποτελούν το προνηπιακό τμήμα του Βρεφονηπιακού μας Σταθμού και η ομάδα αποτελείται από παιδιά ηλικίας 4 ετών. Κάθε μήνα διεξάγονται δραστηριότητες και σχέδια εργασίας τα οποία προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών με στόχο να έχουν νόημα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Με τα επιστημονικά εργαλεία της καθημερινής παρατήρησης και καταγραφής διασφαλίζεται η ποιότητα του παιδαγωγικού προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή κινήτρων και ερεθισμάτων για πειραματισμό, ανάληψη ευθυνών και αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών. Οι στόχοι επιλέγονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, οι οποίοι  διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στην συγκεκριμένη ομάδα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες του τμήματος