Λίγα λόγια για το τμήμα

Κάθε σχολικό έτος καλωσορίζει στο σχολείο νέα παιδιά, σε νέα τάξη, με καινούρια δασκάλα αλλά και με διαφορετικούς στόχους. Τα παιδιά και η παιδαγωγός αποτελούν την τάξη και από την προσωπικότητα τόσο των ίδιων των παιδιών όσο και της παιδαγωγού δημιουργείται ταυτότητα του τμήματος. Μία από τις διαδικασίες δημιουργίας της ταυτότητας του τμήματος είναι και η ονοματοθεσία του τμήματός μας μέσα από την ψηφοφορία των παιδιών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται στηρίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, στις ανάγκες της ηλικίας, στο ρυθμό ανάπτυξης τους και στο βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο μάθησης. Σκοπός είναι τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, καταρχάς, και να αποκτήσουν κίνητρο για μάθηση μέσω της επαφής τους με πολλούς τομείς και πεδία, όπως εκείνα του σώματος, της κίνησης και υγείας, της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, της γλώσσας,  της καλλιτεχνικής  δημιουργικότητας, της θεατρικής έκφρασης, της μουσικής, των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες του τμήματος