Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών:

  1. Η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών ώστε να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
  2. Με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών προάγονται οι έννοιες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.
  3. Οι ξένες γλώσσες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δεξιότητας του μαθητή να ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας προβλέψιμες ή απρόβλεπτες χρησιμοποιώντας γλωσσικές, παραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές επιλογές.
  4. Με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η ξένη γλώσσα δε χρησιμεύει μόνο για τη συνεννόηση μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και λόγου, αλλά και για την πρόσληψη και διαχείριση πληροφοριών από διάφορα γνωστικά επίπεδα.

(«Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών », Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2003)

Οι ξένες γλώσσες βοηθούν τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η γλώσσα είναι όχι μόνον εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και ένας τρόπος να πλησιάσεις και να κατανοήσεις μια άλλη κουλτούρα, έναν άλλο πολιτισμό, έναν άλλον τρόπο ζωής, διαφορετικά έθιμα και παραδόσεις.

Συχνά οι γονείς ρωτούν:englishlabgn131401

«Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία για να αρχίσει το παιδί την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας;»

Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με την ηλικία που θεωρείται η πιο κατάλληλη για να αρχίσει η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας»

Κάποιες από αυτές είναι:

Lenneberg, Penfield, Krashen, Felix, Schumann

(«Τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο. Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης παιδιών Προσχολικής Ηλικίας στην Ξένη Γλώσσα», Μητακίδου-Κοκκώνη , 1993)

englishlabgn131402«Φαίνεται διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας είναι μάλλον πολύπλοκο πρόβλημα, οι θεωρίες που αναφέρθηκαν, δίνουν μια εικόνα του πολυσύνθετου χαρακτήρα του. Ίσως η διαφορά πρέπει να αναζητηθεί στις συνθήκεςκαι στον τρόπο που μαθαίνεται η ξένη γλώσσα και όχι στην ηλικία του μαθητή: η φυσική δηλαδή έκθεση σε μια γλώσσα φαίνεται ότι ευνοεί τα μικρά παιδιά, ενώ η τυπική διδασκαλία στην τάξη, τους ενήλικες μαθητές».

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε προσχολική ηλικία είναι μια φυσική διαδικασία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη μητρική γλώσσα.

Όσο φυσικά μαθαίνει το παιδί τη μητρική του γλώσσα, τόσο φυσικά μαθαίνει και την ξένη γλώσσα.

Τα νήπια χρειάζονται έναν λόγο, ένα κίνητρο για να πειραματιστούν με την ξένη γλώσσα, έναν λόγο, για να μιλήσουν στα αγγλικά και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα.

englishlabgn131403 englishlabgn131404

Στο εργαστήρι αγγλικών χρησιμοποιούμε:

– —Παιχνίδια (μνήμης, επιτραπέζια)
– —Παιδικά τραγούδια
—- Κάρτες
-— Βιβλία
-— Αφίσες
-— Dvd
-— Cd
-— Φύλλα Εργασίας
-— Φαντασία…
-— Καλή διάθεση!
—- Ενημέρωση για τη θεματική ενότητα και τις δραστηριότητες κάθε μήνα με επιστολή.

Γιαννοπούλου Βασιλική

Καθηγήτρια Αγγλικών

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Τμήμα: Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση

Βιβλιογραφία και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Leave a Reply