Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Η ομάδα των “Μικρών Ηρώων” του Νηπιαγωγείου έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται. Εφαρμόζοντας σύγχρονες θεωρίες της μάθησης, λαμβάνονται υπ’ όψη οι ανάγκες των νηπίων οι οποίες διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στο σχολείο μας στοχεύουμε στην προσωπική ανάπτυξη κάθε παιδιού σεβόμενοι τις ανάγκες, τα κίνητρα και το μαθησιακό προφίλ του.

Στα πλαίσια, λοιπόν, του θέματος «η νέα μου τάξη και τα συναισθήματά μου» προέκυψε η ανάγκη των νηπίων να διαχειριστούν γεγονότα που τους προξενούν στενοχώρια.

Θέμα: η νέα μου τάξη και τα συναισθήματά μου
Στόχοι:έκφραση αρνητικών εμπειριών, διαχείριση λύπης, αντιμετώπιση δυσάρεστων συμβάντων που συμβαίνουν με την οικογένεια και με φίλους
Διδακτική ρύθμιση: έκφραση με εικαστική δημιουργία
Περιγραφή προγράμματος: στη γωνιά συζήτησης των συναισθημάτων φτιάξαμε τον Αρνητικούλη, ένα κουτί που «τρώει» όλες μας τις στενοχώριες. Κάθε παιδί, όποτε έχει την ανάγκη να εκφράσει ένα αρνητικό γεγονός που γεννά αυτό το συναίσθημα, το ζωγραφίζει ή το «γράφει» με το δικό του τρόπο και το ρίχνει στον Αρνητικούλη για να πάψει να το στεναχωρεί.

Εναποθέτουμε στον Αρνητικούλη ό,τι μας στενοχωρεί

Εναποθέτουμε στον Αρνητικούλη ό,τι μας στενοχωρεί

 

Ακόμη, άλλο ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στο Νηπιαγωγείο μας είναι ο ρόλος του διαμεσοβητή. Καθημερινά αναλαμβάνει ένα παιδί, το οποίο μπορεί, αν θέλει, να ζητήσει βοηθό, το ρόλο του υπεύθυνου επίλυσης συγκρούσεων.

Θέμα: η νέα μου τάξη και τα συναισθήματά μου
Στόχοι:ανάληψη υπευθυνοτήτων, απόκτηση δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και συνεργασίας, αυτονομία στην επίλυση προσωπικών τους ζητημάτων, συμβουλευτική συνομιλήκων, ενσυναίσθηση.
Περιγραφή προγράμματος: ο διαμεσολαβητής είναι το παιδί το οποίο έχει την ευθύνη να προσέχει τη διατήρηση των φιλικών σχέσεων. Όταν κάποιοι έρχονται σε σύγκρουση, αναζητούν το διαμεσολαβητή ο οποίος, αφού ακούσει τις διαφορετικές εκδοχές και τα αιτήματα των παιδιών, προσπαθεί να βρει μια κοινή λύση που θα ικανοποιεί τα παιδιά ώστε να παραμείνουν φίλοι. Η εκπαιδευτικός αρχικά είχε αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή αξιοποιώντας δεξιότητες συμβουλευτικής. Τα παιδιά μετά από παρατήρηση του ρόλου της, θέλησαν να τον αναλάβουν τα ίδια. Η νηπιαγωγός προσπαθεί να ανατροφοδοτεί τα νήπια. Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη.

Η διαμεσολαβητής προσπαθεί να επιλύσει τη σύγκρουση των δύο φίλων

Η διαμεσολαβητής προσπαθεί να επιλύσει τη σύγκρουση των δύο φίλων

Δραστηριότητα στα πλαίσια της προσαρμογής των νηπίων στην νέα τους τάξη.

Θέμα: η νέα μου τάξη και τα συναισθήματά μου
Στόχοι: η κατανόηση των σχημάτων του τριγώνου και του κύκλου, η σύνδεση του συναισθήματος της χαράς με το σχολείο, η ανακάλυψη των ερεθισμάτων που χαροποιούν τα νήπια για τη μεγαλύτερη αξιοποίησή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Διδακτική ρύθμιση: δημιουργία μέσω κατασκευής
Περιγραφή δραστηριότητας: σχεδιάζουμε χαμογελαστές φατσούλες και εκφράζουμε τι μας χαροποιεί στο σχολείο.

Κατασκευή «χαμογελαστούλη»

Κατασκευή «χαμογελαστούλη»

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Εορτασμός 28ης ΟΚΤΩΒΡΗ
σε συνεργασία με το τμήμα των προνηπίων

Στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου σχεδιάστηκε ειδικό πρόγραμμα το οποίο αξιοποιούσε σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα γεγονότα της ημέρας διατηρώντας το ενδιαφέρον τους και μαθαίνοντας με τρόπο βιωματικό και παιδαγωγικά κατάλληλο. Το πρόγραμμα έγινε με συνεργασία των νηπίων και των προνηπίων, ώστε να αλληλεπιδράσουν τα παιδιά μεταξύ τους, να μεταδώσουν γνώσεις το ένα στο άλλο για την Εθνική Επέτειο, να εορτάσουν και να χαρούν ιδιαιτέρως την ημέρα όλα μαζί.

Αρχικά, δημιουργήσαμε οι εκπαιδευτικοί ένα ψηφιακό παιχνίδι προσαρμοσμέμο στην ηλικία αυτή, στο οποίο τα παιδιά, χωρισμένα σε μικτές ομάδες, αξιοποιούσαν μαθηματικές γνώσεις ( σχετικές με σχήματα και αριθμούς), ώστε να ανακαλύπτουν σταδιακά, κάνοντας παράλληλα υποθέσεις, εικόνες σχετικές με τα γεγονότα του Ελληνοϊταλικού πολέμου( όπλα, ημερομηνία, «όχι», σημαίες, στρατιώτες κ.α.).

Ψηφιακό παιχνίδι γνωριμίας με τα γεγονότα του ‘40

Ψηφιακό παιχνίδι γνωριμίας με τα γεγονότα του ‘40

 

Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα κινητικό παιχνίδι σε ομάδες.
Εκπαιδευτικοί:«Οι Έλληνες στρατιώτες ζητούν τη βοήθειά μας πάνω στα βουνά, πώς λέτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε;»
Παιδί Α:«Να στείλουμε όπλα»
Παιδί Β:«Να δώσουμε τρόφιμα»
Κάθε φορά που βρίσκει η ομάδα μία ελληνική σημαία πίσω από την οποία αναγράφεται η λέξη «ναι», στέλνει ένα δέμα με απαραίτητα εφόδια στο μέτωπο. Κάθε φορά που βρίσκει μια ιταλική σημαία στην οποία αναγράφεται το «όχι» που είπαμε στους Ιταλούς, δε στέλνει βοήθεια στο μέτωπο, στα βουνά.

Κινητικό παιχνίδι αναζήτησης

Κινητικό παιχνίδι αναζήτησης

 

Έπειτα, έγινε κατασκευή σε πηλό. Τα παιδιά κατασκεύασαν ό,τι τους έκανε εντύπωση από τα γενονότα του ’40, το χάραξαν, το έπλασαν, το ζωγράφισαν.

 Αποτύπωση εντυπώσεων από τα γεγονότα του ’40 στον πηλό


Αποτύπωση εντυπώσεων από τα γεγονότα του ’40 στον πηλό

 

Αποτύπωση εντυπώσεων από τα γεγονότα του ’40 στον πηλό

Αποτύπωση εντυπώσεων από τα γεγονότα του ’40 στον πηλό

 

Στόχος μας ήταν να μην καθοδηγήσουμε τα παιδιά σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα και σε μία συγκεκριμένη κατασκευή, αλλά το καθένα να κατασκευάσει ό,τι αποκομίζει από τα γεγονότα της Ημέρας καθώς τα μηνύματα της Επετείου ποικίλλουν. Οι περισσότεροι κατασκεύασαν ελληνικές σημαίες.

Δημιουργία της «σημαίας» μας

Δημιουργία της «σημαίας» μας

 

ΝΟΕΜΒΡΗΣ
σε συνεργασία με το τμήμα των προνηπίων

Παρασκευή 14/11 δημιουργήσαμε στις τάξεις μας τα δικά μας μουστοκούλουρα. Κάθε παιδί έλαβε ζυμάρι, το  οποίο το έπλασε, για να δημιουργήσει το κουλούρι του, σε όποιο σχήμα ήθελε. Στη συνέχεια ψήθηκαν από τη μαγείρισσα, ενώ εμείς ετοιμάζαμε και ζωγραφίζαμε τη συσκευασία στην οποία θα τα τοποθετούσαμε ώστε να τα δωρίσουμε στους άλλους ή …και στον εαυτό μας.
Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στις αρχές της βιωματικής και πολυαισθητηριακής μάθησης. Τα παιδιά μέσω των αισθήσεων στα πλαίσια της κατασκευής αξιοποίησαν γνώσεις από διαφορετικές γνωστικές περιοχές, συνεργάστηκαν και χάρηκαν τη διαδικασία. Η ζαχαροπλαστική έχει νόημα για τα παιδιά και υιοθετείται στην εκπαιδευτική διαδικασία διότι κινητοποιεί τα παιδιά να εμπλακούν ενεργά, επιλύοντας καθημερινά προβλήματα που σχετίζονται με μαθηματικές έννοιες.
Έκαναν λοιπόν υποθέσεις και προβληματίστηκαν για τα υλικά της ζύμης, υπολόγισαν την ποσότητα που χρειάζονται για το σχέδιο το οποίο ήθελαν να δημιουργήσουν, πρόσθεσαν, καθώς έλειπε ένα κομμάτι για να ολοκληρωθεί το σχήμα τους, αφαίρεσαν ποσότητα, διότι τη ζητούσε ο φίλος τους. Έφτιαξαν σχήματα όπως κύκλους, γράμματα όπως το Ι (από το αρχικό γράμμα του ονόματος του παιδιού), σχέδια και ανθρώπινες μορφές όπως χιονάνθρωπο, ζωγράφισαν τη συσκευασία δώρου με εργαλεία τις προσωπικές τους ιδέες και τη φαντασία.

Πλάθουμε μουστοκούλουρα σε μορφές σχημάτων, γραμμάτων, αντικειμένων

Πλάθουμε μουστοκούλουρα σε μορφές σχημάτων, γραμμάτων, αντικειμένων

 

 Πλάθουμε μουστοκούλουρα σε μορφές σχημάτων, γραμμάτων, αντικειμένων


Πλάθουμε μουστοκούλουρα σε μορφές σχημάτων, γραμμάτων, αντικειμένων

 

 Πλάθουμε μουστοκούλουρα σε μορφές σχημάτων, γραμμάτων, αντικειμένων


Πλάθουμε μουστοκούλουρα σε μορφές σχημάτων, γραμμάτων, αντικειμένων

 

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
Κατασκευή μακέτας «το χωριό του Αϊ Βασίλη»
Δε γινόταν να μη φτιάξουμε το χωριό του αγαπητού ήρωα των παιδιών! Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα αποφάσισε να φτιάξει το σπίτι με την αυλή και η άλλη ομάδα το εργαστήρι του. Τα παιδιά είχαν στη διάθεση πολλά υλικά από τα οποία επέλεξαν πώς και τι θα έφτιαχναν. Η φαντασία, η συνεργασία, η αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών, το παιχνίδι (με τους φανταστικούς ταράνδους) ήταν ενδεικτικοί στόχοι της δραστηριότητας.

Το έλκηθρο με τον Αϊ Βασίλη

Το έλκηθρο με τον Αϊ Βασίλη

 

Το εργαστήρι με τα δώρα

Το εργαστήρι με τα δώρα

 

Οι Μικροί Ήρωες βρίσκονται εν δράσει και οι δραστηριότητες συνεχίζονται…

Παίζουμε για να μάθουμε και μαθαίνουμε παίζοντας!

Leave a Reply