Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Ομάδα Νηπιαγωγείου οι «Μικροί Ήρωες»

Η Διεθνής Ένωση χαρτογραφίας, της οποίας επίσημος εκπρόσωπος της χώρας μας είναι η Xαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδος, οργανώνει ανά διετία διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης χαρτών από παιδιά. Το θέμα του διαγωνισμού για το έτος 2015 είναι : «O τόπος μου στο σημερινό κόσμο- Μγ place ίn today’s world» και απευθύνεται σε παιδιά που εντάσσονται στις ακόλουθες ηλικίες,κάτω των 6 ετών, μεταξύ 6-8 ετών, μεταξύ 9-12 ετών, μεταξύ 13-15 ετών.»

Μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Λύσανδρο Τσούλο, ο οποίος μας επιβράβευσε για την πρωτοβουλία, λάβαμε μέρος στον διαγωνισμό με τις δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω. Στον διαγωνισμό στάλθηκαν τα έργα των παιδιών μαζί με μία περιγραφή των δραστηριοτήτων που συνοδεύονταν από φωτογραφικό υλικό.

Μετά από ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού κατά τη διάρκειατου οποίου χρησιμοποιήθηκε ένα είδος χάρτη,τα παιδιά πληροφορήθηκαν για τον προσεχή διαγωνισμό και με μεγάλο ενθουσιασμό δήλωσαν την προθυμία τους για συμμετοχή.

Τα νήπια προσπαθούν να "διαβάσουν" τον πρώτο τους χάρτη

Τα νήπια προσπαθούν να «διαβάσουν» τον πρώτο τους χάρτη

 

Σε πρώτο επίπεδο επεξεργαστήκαμε διαφορετικά είδη χαρτών και με εργαλείο μία πυξίδα αναζητήσαμε μέρη στον χάρτη. Μετέπειτα έγινε χρήση του προγράμματος του Google Earth με το οποίο τα παιδιά μπορούσαν να «ταξιδέψουν» με έναν σύγχρονο και εύληπτο για τα ίδια τρόπο σε γειτονιές της πόλης μας, αλλά και σε διαφορετικές χώρες του πλανήτη.

Τα παιδιά με εργαλείο την πυξίδα αναζητούν χώρες που βρίσκονται στο Βορρά, στη Δύση, στην Ανατολή και στον Νότο

Τα παιδιά με εργαλείο την πυξίδα αναζητούν χώρες που βρίσκονται στο Βορρά, στη Δύση, στην Ανατολή και στον Νότο

 

Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα για τη δημιουργία χαρτών σε προσωπικό επίπεδο με τη χρήση διαφορετικών υλικών.

Δημιουργούν ελεύθερα

Δημιουργούν ελεύθερα

τα έργα τους

τα έργα τους

Ο χάρτης της γειτονιάς τους

Ο χάρτης της γειτονιάς τους

 

Όταν προέκυψε από τα παιδιά η ιδέα για συνεργασία, αποφασίσαμε να ενημερωθούν οι γονείς για την μετέπειτα περιήγηση με το σχολικό στη γύρω περιοχή, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να παρατηρήσουν τον περιβάλλοντα χώρο. Με την επιστροφή στην τάξη χωρίστηκαν τα παιδιά σε ομάδες, κάποιες από τις οποίες είχαν και παιδιά μικρότερης ηλικίας (από το τμήμα των Προνηπίων) και κατασκεύασαν τον χάρτη της γειτονιάς του σχολείου μας. Ήταν εκπληκτική η συνεργασία όλων των ομάδων, διότι τα παιδιά επικοινώνησαν συζητώντας και δίνοντας ιδέες.Κάποιες φορές τα ίδια έκριναν ότι η υποχώρηση σε μία άποψη θα εξασφάλιζε το επιθυμητό για τα ίδια αποτέλεσμα.

Τα παιδιά παρατηρούν την περιοχή και κρατούν σημειώσεις ως «μελλοντικοί χαρτογράφοι»

Τα παιδιά παρατηρούν την περιοχή και κρατούν σημειώσεις ως «μελλοντικοί χαρτογράφοι»

 

7

Ο χάρτης της γειτονιάς του σχολείου, συνεργασία σε ομάδες

Ο χάρτης της γειτονιάς του σχολείου, συνεργασία σε ομάδες

 

Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν άμεση, το ενδιαφέρον αμείωτο και αξιοθαύμαστες οι προσπάθειές τους. Ο χάρτης ως εργαλείο στα ανθρώπινα χέρια κινητοποίησε πλήρως τα παιδιά! Το τελευταίο γίνεται έκδηλο, αν ληφθεί υπ’όψη ότι η εκπαιδευτικός ήταν μη παρεμβατική στα έργα των παιδιών, παρείχε τα ερεθίσματα, λειτουργούσε εμψυχωτικά και έκανε την καταγραφή των όσων της έλεγαν στο πίσω μέρος των έργων τους.

Leave a Reply