Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού οργανώθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο διαπραγματευόταν γενικότερα την έννοια της ετερογένειας που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κάθε σχολικής τάξης, αλλά και της κοινωνίας και ειδικότερα τις πρακτικές που δημιουργεί η μη αποδοχή της. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε την Πέμπτη 19/03 και την Παρασκευή 20/03. Να σημειωθεί πως τόσο η σπουδαιότητα του θέματος όσο και η δυσκολία σύλληψης και κατανόησης της έννοιας σ’ αυτήν την ηλικία απαιτούν συνεχή επεξεργασία, συζήτηση και οργανωμένη παρέμβαση απ’ όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην αγωγή των νηπίων. Γι’ αυτό το λόγο έχει αφιερωθεί σημαντικό μέρος του προγράμματός μας παλαιότερα, αλλά και μελλοντικά μέσω του οποίου δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση απέναντι στις διακρίσεις, στην αποδοχή της διαφορετικότητας, καθώς και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενδυνάμωση των παιδιών μας.
Οι δραστηριότητες που προκάλεσαν ενεργά τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών, περιγράφονται στη συνέχεια.

Ζωγραφική απεικόνιση αρνητικών εμπειριών και συναισθημάτων στα πλαίσια της συναναστροφής με συνομιλήκους.

Τα παιδιά ζωγραφίζουν περιστατικά αποκλίσεων που έχουν βιώσει

Τα παιδιά ζωγραφίζουν περιστατικά αποκλίσεων που έχουν βιώσει

 

Οι ζωγραφιές τους

Οι ζωγραφιές τους

 

Προβολή animation και συζήτηση με θέμα τις διακρίσεις.

Τα παιδιά παρακολουθούν το animation

Τα παιδιά παρακολουθούν το animation

 Δημιουργία ιστοριών αντιμετώπισης του διαφορετικού, σε ομάδες και παρακολούθηση παραστάσεων κουκλοθεάτρου με κουκλοπαίκτες τα ίδια τα παιδιά.

Δημιουργία ιστοριών σε ομάδες

Δημιουργία ιστοριών σε ομάδες

 

Κάνουν πρόβα την ιστορία που θέλουν να παρουσιάσουν

Κάνουν πρόβα την ιστορία που θέλουν να παρουσιάσουν

 

Απεικόνιση και διήγηση της ιστορίας σε ατομικό επίπεδο με στόχους και την εξάσκηση μαθηματικών και αφηγηματικών δεξιοτήτων.

Το παιδί προσπαθεί να αναπαραστήσει την αρχή, την μέση και το τέλος της ιστορίας της ομάδας του

Το παιδί προσπαθεί να αναπαραστήσει την αρχή, την μέση και το τέλος της ιστορίας της ομάδας του

 

Κατασκευή κονκάρδας με συνθήματα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων.

Οι κονκάρδες τους

Οι κονκάρδες τους

 

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πλήρως στην προσαρμογή του θέματος όπως έγινε, καθώς  τα απασχολεί η αποδοχή τους από την ομάδα και βιώνουν κάποιες φορές τον έλεγχο ή την επίκριση της ομάδας για συμπεριφορές ή εξωτερικές εμφανίσεις. Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε, αποτέλεσε ευκαιρία να εκφραστούν τα παιδιά, ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία που έχουμε κατά του σχολικού εκφοβισμού και του Ρατσισμού, να κατανοήσουν την διαφορετικότητα ως φυσιολογική διάσταση της κοινωνίας και του ατόμου και να ενδυναμωθούν μαθαίνοντας τρόπους με τους οποίους μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, αλλά και φίλους τους, έαν βιώσουν παρόμοιες εμπειρίες.

Η νηπιαγωγός
Πασενίδου Φωτεινή

Leave a Reply