Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

«Λιονταράκια» – «Γρήγορα μολύβια»

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ομαλή εισαγωγή εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας με βιωματικό τρόπο μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτήρα. Η επαφή με μία ξένη γλώσσα σημαίνει και επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, ενώ τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και να καλλιεργείται ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό οι ήδη υπάρχουσες γνώσεις να αξιοποιούνται για την εκμάθηση των αγγλικών.

Σ’έναν πολιτισμό πολύ σημαντικές παράμετροι αποτελούν τα ήθη και τα έθιμα του, τα αξιοθέατα της χώρας, καθώς και οι διατροφικές συνήθειές του. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης στα αξιοθέατα με τη χρήση του Google Earth και του Google Maps.

Η χρήση των νέων μέσων δίνει πολλά ερεθίσματα στα παιδιά και τα κινητοποιεί μ’έναν βιωματικό τρόπο. Το ενδιαφέρον τους και οι προτάσεις τους για τη συνέχιση της δραστηριότητας λαμβάνονται υπόψη και έτσι τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ομαδική εργασία- Κατασκευή χάρτη του Λονδίνου

Ομαδική εργασία- Κατασκευή χάρτη του Λονδίνου

 

Ατομική εργασία-Δημιουργία κολάζ για τις διατροφικές συνήθειες

Ατομική εργασία-Δημιουργία κολάζ για τις διατροφικές συνήθειες

Ομαδική εργασία- δημιουργία βιβλίου στα αγγλικά, του παραμυθιού «Μια πολύ πεινασμένη κάμπια» του Eric Carle

Ομαδική εργασία- δημιουργία βιβλίου στα αγγλικά, του παραμυθιού
«Μια πολύ πεινασμένη κάμπια» του Eric Carle

 

Άλλος ένας τρόπος για επαφή με την ξένη γλώσσα είναι η συσχέτιση με τα ελληνικά μέσω της επεξεργασίας παραμυθιών και βιβλίων. Οι εμπειρίες και τα βιώματά τους αξιοποιούνται, ώστε να γίνει η σύνδεση με τα αγγλικά μ’έναν θετικό, ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Η παιδαγωγός,

Σαμαρά Μαρία

Leave a Reply