Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 εκπονήθηκε η ερευνητική εργασία «Παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα: Συγκριτική έρευνα Ελλάδας-Πορτογαλίας» από την νηπιαγωγό μας Μαρία Σαμαρά σε συνεργασία με άλλη εκπαιδευτικό από το

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των παιδικών προγραμμάτων που προβάλλονται στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, ώστε να διαπιστωθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο χωρών. Παράλληλα, ένας στόχος της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του περιεχόμενου των παιδικών προγραμμάτων, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που απευθύνονται τα Μέσα Επικοινωνίας στα παιδιά στο χρονικό πλαίσιο μιας οικονομικής κρίσης η οποία πλήττει και τις δύο χώρες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν, ολόκληρο το μήνα Νοέμβριο του 2014 και δέκα ημέρες του μήνα Δεκεμβρίου του 2014. Έγινε καταγραφή των παιδικών προγραμμάτων από δέκα ελληνικά και εννέα πορτογαλικά τηλεοπτικά κανάλια. Ακολούθησε κατηγοριοποίηση ανά χώρα προέλευσης του παιδικού προγράμματος, γλώσσα παραγωγής, τηλεοπτικό σταθμό προβολής και ημέρες προβολής. Στην κατηγοριοποίηση αυτή, υπήρξε μια κατηγορία που αναφερόταν στο περιβαλλοντικό περιεχόμενο των παιδικών προγραμμάτων, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ελληνική Επιτροπή) (Ο.Μ.Ε.Ρ.) με θέμα «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης» στην Αλεξανδρούπολη, στις 17 Οκτωβρίου 2015, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης https://omep2015.gr/).

1 2

Όσον αφορά την έρευνα, μελετήθηκαν 319 ελληνικά παιδικά προγράμματα και 320 πορτογαλικά, συνολικά. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του περιεχομένου και κατηγοριοποίηση σε προγράμματα που αναφέρονται έμμεσα ή άμεσα στο περιβάλλον. Συμπερασματικά προέκυψε πως ο αριθμός περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μικρός συγκριτικά με το δείγμα των παιδικών που καταγράφηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, έδειξαν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πορτογαλίας υπερτερούσαν αριθμητικά συγκριτικά με της Ελλάδας, ενώ και στις δύο χώρες οι ξένες παραγωγές ιδίως των ΗΠΑ, υπερίσχυαν των εγχώριων. Τα παραπάνω, θέτουν ζητήματα ενημέρωσης των παιδιών για το άμεσο περιβάλλον τους λόγω της έλλειψης εγχώριων παραγωγών. Μάλιστα στο τέλος της εισήγησης, έγινε αναφορά σε παραδείγματα τηλεοπτικών παιδικών προγραμμάτων των δύο χωρών με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις εκπαιδευτικών τρόπων αξιοποίησής τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Νηπιαγωγός

Μαρία Σαμαρά

Leave a Reply

Αναζήτηση
Ημερολόγιο
Μάιος 2016
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
« Απρ   Ιούν »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031