Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΛΙΓΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ)»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α1 & Α2

Leave a Reply