Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Ο  Νοέμβριος  αποτελεί  ένα  μήνα  που  τα  παιδιά  έχουν  αρχίσει  να  λειτουργούν  ως  ομάδα.  Η καθημερινότητά  τους  βασίζεται  πλέον  σε  ένα  σταθερό  πρόγραμμα  το  οποίο τα βοηθά  να  νιώθουν  ασφάλεια  και  να  μπορούν  να  «προβλέψουν» μελλοντικές  στιγμές  που  αφορούν  την  ικανοποίηση  των  αναγκών  τους.

Έτσι  έχοντας  ως σημεία  αναφοράς  τα  γεύματά τους,  αντιλαμβάνονται  τη  συνέχεια της  ημέρας.   Αυτού  του  είδους  πρόγραμμα  τους  εξασφαλίζει  την  συναισθηματική ασφάλεια  και  σιγουριά  που  χρειάζεται  να  προσφέρει  ο  παιδαγωγός  αυτής  της  ηλικιακής ομάδας.

Η  αλληλουχία  αυτή  των  δράσεων  βοηθάει  τα  παιδιά  να  αντιλαμβάνονται  τον χρόνο  και  να  κάνουν  τις  πρώτες  τους  απόπειρες  για  πρόβλεψη  των  καταστάσεων,  καθώς και  να  τα  βοηθήσει  να  συλλάβουν  τη  διαδοχή  του  χρόνου.  Η  αντίληψη  των  αλλαγών, των διαδοχικών φάσεων είναι  αυτή που  βρίσκεται  στο  ξεκίνημα  της  συνειδητοποίησης  των εννοιών  «πριν  και  μετά»,  εννοιών  απαραίτητων  για  τη  δόμηση  (με  τη  βοήθεια  της  μνήμης και  της  ικανότητας  για  πρόβλεψη)  των εννοιών  «παρόν,    παρελθόν  και  μέλλον».

Αφού  λοιπόν  έχει  δομηθεί  ένα  πρώτο  πλάνο  δράσης  στη  μνήμη  των  παιδιών,  κρίνεται απαραίτητο  η  παιδαγωγός  να συμβάλλει  στην  καλλιέργεια  της  φαντασίας  τους. Η  καλλιέργεια  της  φαντασίας  παίζει  πολύ  σημαντικό  ρόλο  στην  οργάνωση  της  έννοιας  του χρόνου  και  ειδικότερα  στην  έννοια  του  μέλλοντος  και  γι’  αυτό  το  λόγο  αποτελεί  έναν  από τους  πρωταρχικούς  στόχους  της  αγωγής  γενικά.

Η χειροτεχνία  και  η  ζωγραφική  είχαν  τη  δικιά  τους  συμβολή  στην  προσπάθεια αυτή  εξυπηρετώντας  έναν  τριπλό  σκοπό:   βοήθησαν  τα παιδιά  να  εξασκηθούν  στην  λεπτή  κινητικότητα, συνετέλεσαν  στην  αισθητική  τους  καλλιέργεια, καθώς ακόμα στην καλλιέργεια της δημιουργικής φαντασίας.

Η φαντασία των παιδιών χτίζει σπίτια...

Η φαντασία των παιδιών χτίζει σπίτια…

Τι κι αν βρέχει; Έχουμε ομπρέλες...

Τι κι αν βρέχει; Έχουμε ομπρέλες…

Οι παιδαγωγοί

Πλαμαντούρα Αγγελική

Σιδηροκαστρίτη Ελένη

Leave a Reply