Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Ο μήνας Σεπτέμβριος αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό μήνα όλης της σχολικής χρονιάς, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του είναι η διαδικασία της προσαρμογής. Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα και η επιτυχία της καθορίζει την ένταξη του παιδιού στο νέο περιβάλλον.

Ο τρόπος με τον οποίο το παιδί θα επεξεργαστεί αυτή τη διαδικασία και θα προσαρμοστεί τελικά στον Παιδικό Σταθμό, θα καθορίσει σημαντικά την συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Πολύ σημαντικός, στην ένταξη του παιδιού,  είναι ο ρόλος των ενηλίκων γονέων και παιδαγωγών, καθώς είναι απαραίτητο να συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση του άγχους αποχωρισμού του παιδιού για κάποιο διάστημα από τους γονείς του.

Σ’ αυτό το σημείο τονίζεται η σημασία που έχει για τις πρώτες ειδικά μέρες στον Παιδικό Σταθμό, να δοθούν στα παιδιά παιχνίδια, να κινητοποιηθούν, να παίξουν, να χορέψουν, να δουν βιβλία, να ζωγραφίσουν και να συμμετέχουν σε μουσικό- κινητικές δραστηριότητες.

Επακόλουθο αυτών θα είναι μία πρώτη, σίγουρα θετική, εμπειρία από τον χώρο του Παιδικού Σταθμού.

Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, στόχος μας για τον μήνα Σεπτέμβριο αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες οι οποίες θα τους έδιναν ευκαιρία για ελεύθερη έκφραση και συναισθηματική εκτόνωση-έκφραση.

Ανακαλύπτοντας τα παιχνίδια και τους ήχους τους.

Ανακαλύπτοντας τα παιχνίδια και τους ήχους τους.

Διαβάζοντας αναπτύσσουμε τη φαντασία μας.

Διαβάζοντας αναπτύσσουμε τη φαντασία μας.

Οι παιδαγωγοί

Πλαμαντούρα Αγγελική

Σιδηροκαστρίτη Ελένη

Leave a Reply