Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Ο  χρόνος,  οι εποχές  και  οι  μήνες  είναι  έννοιες  που  θα  γίνουν  κατανοητές  από  τα  παιδιά  σε  μεγαλύτερη  ηλικία.  Ωστόσο  είναι  πολύ  σημαντικό  να  βιώνονται  με  κάθε  ευκαιρία  από  τα παιδιά,  καθώς  αυτό  συμβάλλει  στην  κατάκτηση  των  εννοιών,  όταν  πλέον  θα  το επιτρέψει  η  νοητική  ωρίμανσή  τους.  Έτσι,  λοιπόν,  καθημερινά  με  τα  παιδιά παρατηρούσαμε  τις  αλλαγές  του  καιρού  και  αναφέραμε  την  ενδυμασία  μας  που  ανάλογα με  τον  καιρό  άλλαζε.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  διακοσμήσαμε  τον  χώρο  με  εικόνες  που  θα μας  έδιναν  την αφορμή για υπενθύμιση  καταστάσεων,  αλλά και  ανάπτυξη  της  φαντασίας.   Τα παιδιά,  εξασκώντας  την  λεπτή  τους  κινητικότητα,  βοήθησαν,  ώστε  να πραγματοποιηθούν  και  να  ολοκληρωθούν  οι  κατασκευές  που  θα  έδιναν  μια  χειμωνιάτικη νότα στον  χώρο  της  τάξης.

Διακοσμώντας τα «σκουφάκια» μας.

Διακοσμώντας τα «σκουφάκια» μας.

Δημιουργώντας τα γάντια μας.

Δημιουργώντας τα γάντια μας.

Μια εικόνα, αφορμή για φαντασία πολλών ιστοριών.

Μια εικόνα, αφορμή για φαντασία πολλών ιστοριών.

Οι παιδαγωγοί

Πλαμαντούρα Αγγελική

Σιδηροκαστρίτη Ελένη

Leave a Reply