Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Τον μήνα Οκτώβριο, η ομάδα μας, τα «Λουλουδάκια», ασχολήθηκε  με το θέμα της Οικογένειας.

Μέσα από δραστηριότητες,  παιδαγωγικά  βιβλία, αλλά και  από  κατάλληλο  εκπαιδευτικό υλικό, κατανοήσαμε την αξία του οικογενειακού θεσμού.

Κάθε παιδί ζωγράφισε το δικό του σπίτι και μέσα σε αυτό είχε την δυνατότητα να φιλοξενήσει τις δικές του όμορφες στιγμές…

Αναφερθήκαμε επίσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας, από την βρεφική μέχρι την ηλικία του παππού και της γιαγιάς…

Δημιουργώ το σπίτι μου.

Δημιουργώ το σπίτι μου.

Τα αγαπημένα μέλη της οικογένειάς μου.

Τα αγαπημένα μέλη της οικογένειάς μου.

Στόχος της θεματικής ενότητας ήταν τα παιδιά να αντιληφθούν τα στάδια της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου, της δική τους  και της οικογένειάς τους. Να εκφράσουν μέσα από την ζωγραφική σχέσεις και συναισθήματα για τον εαυτό τους, αλλά και όλων των υπολοίπων μελών, να μάθουν μέσα από το παιχνίδι την συνεργασία  και την συμβολή στην ομαδική εργασία.

Επιπροσθέτως,  μας δόθηκε η αφορμή να ξεκινήσουμε μία θεματική ενότητα για την  Βροχή και τον κύκλο του Νερού.  Μέσα από πειραματισμούς , κατάλληλο  εκπαιδευτικό υλικό και μέσα  από το θεατρικό παιχνίδι  βοηθηθήκαμε, ώστε να διερευνήσουμε το θέμα και να λύσουμε πολλές από τις απορίες μας.

Ανάγνωση βιβλίων… Παρατήρηση… και Συζήτηση.

Ανάγνωση βιβλίων… Παρατήρηση… και Συζήτηση.

Ο κύκλος του νερού- θεατρικό.

Ο κύκλος του νερού- θεατρικό.

Το ταξίδι μιας σταγόνας. Η δική μας χειροτεχνία.

Το ταξίδι μιας σταγόνας. Η δική μας χειροτεχνία.

Ο στόχος όλων των παραπάνω, δεν είναι άλλος από την χαρούμενη και δημιουργική αίσθηση, την απελευθέρωση  από τις εντάσεις, την  εκμάθηση, την  συγκέντρωση  και την διέγερση της φαντασίας μας. Μαθαίνουμε  να χρησιμοποιούμε όλες τις αισθήσεις μας και να διευρύνουμε  τις μαθησιακές εμπειρίες. Αναπτύσσουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας και  λειτουργούμε ομαδικά.

Leave a Reply