Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της προσαρμογής των παιδιών, που έρχονται στον Παιδικό Σταθμό όπου θα συναντήσουν, με τους νέους χώρους, τους νέους φίλους και τις παιδαγωγούς. Τα περισσότερα παιδιά καλούνται να «αποχωριστούν» τους γονείς τους και να περάσουν τις περισσότερες ώρες της ημέρας στον Σταθμό. Δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με τους χώρους και τα νέα πρόσωπα, αλλά και για τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος  από έργα των παιδιών, ώστε να τους είναι οικείο, κρίνονται απαραίτητες.

Η διαμόρφωση ενός ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς αυτό παρακινεί τα παιδιά να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας και να αντλούν ευχαρίστηση από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες.

Επιπλέον, τα παιδιά καλούνται να προσαρμοστούν και στο νέο δεδομένο ότι θα αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους και θα κατακτήσουν την έννοια τού ανήκειν. Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάστηκαν ομαδικές κατασκευαστικές δραστηριότητες, αλλά και ομαδικά παιχνίδια. Εκτός από τα προηγούμενα, οι κανόνες που τίθενται για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στο πέρασμα από το εγώ στο εμείς.

Ομαδικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού στον κήπο.

Ομαδικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού στον κήπο.

Ομαδικές εργασίες για την 28η Οκτωβρίου με τη χρήση ποικίλων υλικών.

Ομαδικές εργασίες για την 28η Οκτωβρίου με τη χρήση ποικίλων υλικών.

Θεατρικό παιχνίδι με στόχους την ένταξη στην ομάδα και την καλλιέργεια της κοινωνικής ανάπτυξης.

Θεατρικό παιχνίδι με στόχους την ένταξη στην ομάδα και την καλλιέργεια της κοινωνικής ανάπτυξης.

 

Leave a Reply