Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Σκοπός των παιδαγωγικών προγραμμάτων όλης της χρονιάς είναι μέσα από τη διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος ανοιχτού και ευέλικτου να διευκολυνθεί η μαθησιακή προσπάθεια και να ευνοηθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Τα συναισθήματα αποτελούν κεντρικό άξονα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα παιδιά έχουν το χώρο να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ώστε να καταστούν ικανά να τα αναγνωρίζουν και μετέπειτα να τα διαχειρίζονται. Το Μουσείο Συναισθημάτων ήταν το καταλληλότερο πλαίσιο με τα παιδαγωγικά του εκθέματα και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του, ώστε τα παιδιά να επεξεργαστούν το συναίσθημα του φόβου εκφράζοντας τους φόβους τους, συνειδητοποιώντας ότι και οι φίλοι τους, ακόμη και οι δασκάλες τους, έχουν (κοινούς) φόβους, κατανοώντας τη λειτουργικότητα των φόβων, καθώς και τη χρησιμότητά τους και τέλος αναγνωρίζοντας μία άλλη διάσταση του φόβου, τη διασκέδαση (ταινίες, παιχνίδια) που ενέχει η μικρή δόση αυτού του συναισθήματος.

Ανακαλύπτοντας τους φόβους.

Ανακαλύπτοντας τους φόβους.

Φυλακίζοντας τους φόβους μας.

Φυλακίζοντας τους φόβους μας.

Παρατηρώντας πώς εκδηλώνεται ο φόβος στο σώμα μας.

Παρατηρώντας πώς εκδηλώνεται ο φόβος στο σώμα μας.

Πολιτιστική δραστηριότητα ομάδων:

Λιονταράκια (Προνήπια) & Γρήγορα Μολύβια (Νηπιαγωγείο)

Leave a Reply