Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Για να τεθεί σε εφαρμογή ο παιδαγωγικός σχεδιασμός, απαιτείται μια σημαντική χρονικά περιόδος που θα αξιοποιηθεί για τη γνωριμία με κάθε παιδί, τα κίνητρα, τις ανάγκες και το μαθησιακό του προφίλ.  Επιπλέον, η περίοδος αυτή πρέπει να είναι ποιοτική. Η γνώση πρέπει να έχει νόημα για το παιδί και να κατακτάται αβίαστα μέσα από αλληλεπιδράσεις που χαροποιούν το ίδιο.

Ο Σεπτέμβρης, επομένως, αποτέλεσε μήνα προσαρμογής των νηπίων στο σχολικό πρόγραμμα, γνωριμίας νηπίων και εκπαιδευτικού και διερεύνησης κινήτρων, ενδιαφερόντων και αναγκών της ομάδας, από την εκπαιδευτικό, τόσο στο σύνολο όσο και εξατομικευμένα.

Δημιουργούμε τα δικά μας «σχολικά είδη».

Δημιουργούμε τα δικά μας «σχολικά είδη».

Κατασκευή με τη βοήθεια σχημάτων.

Κατασκευή με τη βοήθεια σχημάτων.

Παιχνίδια γνωριμίας.

Παιχνίδια γνωριμίας.

Διαδρομές με οδηγό τα συναισθήματα.

Διαδρομές με οδηγό τα συναισθήματα.

 

Leave a Reply