Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Το μήνα Ιανουάριο ξεκίνησαν οι πολιτιστικές δραστηριότητες για τα «Τιγράκια» και η πρώτη επίσκεψή μας έγινε στο Εργοστάσιο Σοκολάτας, όπου μάθαμε για την παραγωγή της σοκολάτας και τα συστατικά της. Με αφορμή ότι το βασικό συστατικό, για να φτιαχτεί η σοκολάτα, είναι το γάλα, συζητήσαμε σχετικά με τα ζώα που παράγουν γάλα, αλλά και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία τρώμε καθημερινά, όπως το γιαούρτι και το τυρί.

Τα παιδιά συζήτησαν για τα ζώα που παράγουν γάλα, και στη συνέχεια μιλήσαμε για την κατηγορία αυτών (τα ζώα της φάρμας) και ποια ζώα βρίσκει κάποιος σε μία φάρμα. Εκτυπώθηκαν εικόνες απ’όλα τα ζώα που συνήθως βρίσκονταν σε μία φάρμα και τα παιδιά έπρεπε να αναγνωρίσουν εκείνα που παράγουν γάλα, και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα κολάζ που να δείχνει τη διαδικασία παραγωγής της σοκολάτας. Έπειτα, δημιουργήθηκε μια μακέτα-φάρμα, η οποία χρησιμοποιείται από τα παιδιά στο ελεύθερο παιχνίδι τους και πρόβατα με τη χρήση ποικίλων υλικών, τα οποία «στολίζουν» τη μακέτα.

Στόχος ήταν να γίνει κατανοητή η διαδικασία παρασκευής της σοκολάτας αφενός και αφετέρου να συνδυάσουν τα παιδιά ότι τα προϊόντα που όλοι τρώμε καθημερινά προέρχονται από τα ζώα. Η διαδικασία μάθησης γίνεται πάντα πιο ευχάριστη, όταν συντελείται με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, γι’αυτό το λόγο ήταν σκόπιμο να κατασκευαστεί μια μακέτα.

Ομαδικό κολάζ για τη διαδικασία παραγωγής της σοκολάτας.

Ομαδικό κολάζ για τη διαδικασία παραγωγής της σοκολάτας.

Χρήση υλικών για την κατασκευή προβάτων.

Χρήση υλικών για την κατασκευή προβάτων.

Η μακέτα-φάρμα με τα προβατάκια των παιδιών.

Η μακέτα-φάρμα με τα προβατάκια των παιδιών.

 

Leave a Reply