Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Τα παιδιά  στη συζήτηση για τη διερεύνηση των ενδιαφερόντων και των επιθυμιών τους, δήλωσαν ότι θα ήθελαν η μηνιαία ενασχόληση να γίνει με θέμα για τα ΖΩΑ. Η μάθηση ορίζεται από τους θεωρητικούς των επιστημονικών πεδίων που ερευνούν αυτές τις διαδικασίες, ως μία κοινωνική διαδικασία. Αναπτύσσεται δηλαδή, όταν το άτομο έρχεται σε αλληλεπίδραση με το ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και με το φυσικό που το περιτριγυρίζει. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νοέμβρη  ενθαρρύνθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και με διαφορετικά υλικά, αλλά κυρίως η επεξεργασία του χώρου ως φυσικού περιβάλλοντος και των οργανισμών που κατοικούν σε αυτό.

Η μηνιαία μας εφημερίδα.

Η μηνιαία μας εφημερίδα.

Κατασκευή αγαπημένων ζώων από πηλό.

Κατασκευή αγαπημένων ζώων από πηλό.

Δημιουργία απολιθωμάτων δεινοσαύρων.

Δημιουργία απολιθωμάτων δεινοσαύρων.

 

Leave a Reply