Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Ο Οκτώβριος ήταν ένας πολύ καθοριστικός μήνας. «Η Χαρούμενη Φωλιά» άρχισε να δένεται και να λειτουργεί σε ομαδικό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή για την ενδυνάμωση της ομάδας και την προώθηση της συνεργασίας, δημιουργήσαμε κάποιες διαδικασίες και κάποιους χώρους. Αυτά σχετίζονταν άμεσα με τη καθημερινότητα  των παιδιών, ώστε να υπάρχει και η ανάλογη επίδραση.

 Η διαμόρφωση λοιπόν του χώρου είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες, ώστε να επικρατεί αρμονία, ηρεμία και να προωθείται η συνεργασία.

Παρακάτω απεικονίζεται ένας πίνακας που ορίζει τους βοηθούς της ημέρας. Μέσα από αυτόν τον πίνακα επιτυγχάνονται τέσσερις στόχοι που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της ομάδας.

Ο πίνακας συνεργασίας...

Ο πίνακας συνεργασίας…

  • Αρχικά, δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες.
  • Ένας άλλος πολύ σημαντικός στόχος που επιτυγχάνεται, αφορά το σεβασμό και την τήρηση της σειράς.
  • Ακόμα, είναι ένας τρόπος να κινητοποιούνται τα παιδιά που χρειάζονται κάποιο κίνητρο.
  • Τέλος, μέσα από τον πίνακα αυτόν δίνεται η ευκαιρία να γίνεται αναφορά στη διαδοχή των ημερών.

Η πιο σημαντική φωλιά είναι αυτή της οικογένειας.  Η ζεστασιά και η ασφάλεια της, είναι τα εφόδια, για να δημιουργούμε σχέσεις και να αναπτύσσουμε επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο.

Για τα παιδιά, λοιπόν, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να νιώθουν την ασφάλεια αυτή , ώστε να μπορούν να έχουν πιο εύκολη και εποικοδομητική επαφή με τα διάφορα περιβάλλοντα εκτός οικογένειας.

4

Η μουσική γωνιά αποτελεί για τα παιδιά ένα συνδετικό κρίκο.

Η μουσική γωνιά αποτελεί για τα παιδιά ένα συνδετικό κρίκο.

Leave a Reply