Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Ο Οκτώβρης  μπήκε και συζητήσαμε με τα παιδιά ποιο project θα ήθελαν να αναπτύξουμε αυτό το μήνα. Η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία συνεπάγεται μάθηση, όταν εξασφαλίζεται ο βασικός παράγοντας των κινήτρων των παιδιών. Αν στο κίνητρο προστεθεί και η συμμετοχή του παιδιού στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, το παιδί αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη μάθησή του, καθώς λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων, διότι αντιμετωπίζεται ως άτομο του οποίου η άποψη έχει σημασία και άρα φέρεται ως άτομο σκεπτόμενο.

Οι ανάγκες της ομάδας, μεταξύ των άλλων στόχων του Διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, ήταν η δημιουργία περαιτέρω σχέσεων και η σύσφιξη της ομάδας μέσα από αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή βιωμάτων μεταξύ των παιδιών. Τα παιδιά εξέφρασαν το αίτημα για ενασχόληση με τους αγαπημένους τους ήρωες. Το πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες τους, προσάρμοσε το μηνιαίο σχέδιο εργασίας, ώστε να υπάρξει μία κριτική προσέγγιση των όσων παρακολουθούν στοχεύοντας πάντα στην ενδυνάμωση της ομάδας και την κατάκτηση ατομικών στόχων για κάθε παιδί.

Οι εποχές και τα γενέθλιά μας.

Χελώνες και χελωνονιντζάκια.

Κυκλοφοριακή αγωγή μέσα από παιδικό πρόγραμμα.

Τα παιδικά προγράμματα και οι ήρωές τους, που πολλές φορές αποτελούν πρότυπα των παιδιών μας, έχουν δεχτεί πολλές κριτικές. Η τηλεόραση, ο υπολογιστής και γενικά η χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά είναι από τα πιο επίμαχα θέματα. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι η χρήση τους δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη, ότι είναι επιζήμια, ότι θέλει περιορισμούς ή και πλήρη αποφυγή.

Αυτό όμως που δεν έχει φωτιστεί επαρκώς είναι η συμβολή του ενήλικα στη διαμόρφωση του παιδιού σ ‘ έναν κριτικό θεατή και όχι παθητικό καταναλωτή θεαμάτων. Αν το παιδί παρακολουθεί τα τηλεοπτικά προγράμματα με τον ενήλικα, εκείνος θα προκαλεί το παιδί να παρατηρήσει, να σχολιάσει τον κόσμο και το πώς προβάλλεται από την οθόνη, να διατυπώσει υποθέσεις  και να ασκήσει κριτική, βάζοντας παράλληλα όρια στον χρόνο και στο τι παρακολουθείται. Επίσης, θα είναι μία ώρα κατά την οποία το παιδί θα αλληλεπιδρά με τον ενήλικα και θα επωφελείται μέσω της έκφρασης και της ανάπτυξης σχέσεων.

 

Leave a Reply