Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Το project που υλοποιήθηκε τον μήνα Φεβρουάριο αφορούσε τα επαγγέλματα. Ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες, βίντεο, παιχνίδια ρόλων και κατασκευές επαγγέλματα του σήμερα, στοχεύοντας στη διεύρυνση του λεξιλογίου των παιδιών, των περιγραφικών ικανοτήτων και της εννοιολογικής πλαισίωσης (το επάγγελμα και η σχέση του με τον άνθρωπο που το ασκεί, το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα, την κοινωνία με τις ανάγκες της).

 

Συνεχίσαμε την ενασχόληση με τα επαγγέλματα του παρελθόντος παρατηρώντας την εξέλιξή τους ή την εξαφάνισή τους μέσα στον χρόνο προσπαθώντας να την συνδέσουμε με την αλλαγή στις ανάγκες  των ανθρώπων και τις εφευρέσεις  της τεχνολογίας.

Ο πίνακας των παιδιών με τα αγαπημένα τους επαγγέλματα.

Παιχνίδια ρόλων (ιατρός, γραμματέας).

Γινόμαστε «πυροσβέστες».

Ζωγραφίζουμε τα παραδοσιακά επαγγέλματα .

Leave a Reply