Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Τον Ιούνιο κατά την επεξεργασία του θέματος του καλοκαιριού, αφορμώμενοι από τα προσωπικά βιώματα των παιδιών και από τις εμπειρίες τους από προηγούμενα καλοκαίρια σε νησιά, προσεγγίσαμε γνώσεις που συνδέονται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές.

Η μελέτη περιβάλλοντος συναντάται στις δραστηριότητες που έγιναν με εστίαση στα στοιχεία των φυτών και της θάλασσας, στις φυσικές επιστήμες και συζήτηση περί των στοιχείων που επιπλέουν και μη στο νερό, στα μαθηματικά για την εκτίμηση των υλικών που κάναμε στις κατασκευές, στη γλώσσα και στην προώθηση του γραμματισμού με δραστηριότητες επεξεργασίας σχετικών βιβλίων κ.α.

Το «μενού» μας.

Επεξεργασία βιβλίου για τα φυτά που αντέχουν στη ζέστη.

Δραστηριότητα γραμματισμού.

Εικαστική δημιουργία με παλάμες.

Κάρτα για τη γιορτή του πατέρα.

Προετοιμασία καλοκαιρινής γιορτής.

Δημιουργία σκηνικού.

Ομαδική δημιουργία με θέμα το καλοκαίρι.

Με θερμές ευχές για ένα Καλό Καλοκαίρι.

Leave a Reply