Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Κατά την διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν διάφορες ατομικές και ομαδικές δράσεις. Μέσα από τις δράσεις έγιναν αναφορές για την γνωριμία των φθινοπωρινών φρούτων και λαχανικών.

Ένα ακόμα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε μέσα στον μήνα Νοέμβριο ήταν τα σχήματα. Πιο συγκεκριμένα αναφερθήκαμε σε 3 σχήματα: τον κύκλο, το τετράγωνο και το τρίγωνο.

Ατομική Δράση «Γνωριμία με τα φρούτα»

Ομαδική Δράση «Η Μηλιά»

Ατομική Δράση «Γνωριμία με τα σχήματα»
(κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο)

Ομαδική Δράση «Τα σχήματα».

Leave a Reply