Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Posts Tagged ‘Ζωγράφοι εν δράσει’

Ο μήνας Δεκέμβριος είναι ο μήνας των γιορτών και της χαράς. Έτσι λοιπόν οι «Ζωγράφοι εν Δράσει» βίωσαν με κάθε μέσο το κλίμα των Χριστουγέννων.

Όλα τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε διάφορες ατομικές και ομαδικές δράσεις σχετικές με τα Χριστούγεννα, οι οποίες είχαν ως σκοπό την έκφραση, την μάθηση, τη δημιουργικότητα αλλά και την ευχαρίστηση μέσα από την κάθε διαδικασία. Ακόμη οι Ζωγράφοι εν Δράσει τον Ιανουάριο ασχοληθήκανε με τις εποχές και τα μέσα θέρμανσης-χειμωνιάτικα ρούχα.

Ατομική δράση «Το στεφάνι των Χριστουγέννων»

Read the rest of this entry »

Κατά την διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν διάφορες ατομικές και ομαδικές δράσεις. Μέσα από τις δράσεις έγιναν αναφορές για την γνωριμία των φθινοπωρινών φρούτων και λαχανικών.

Ένα ακόμα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε μέσα στον μήνα Νοέμβριο ήταν τα σχήματα. Πιο συγκεκριμένα αναφερθήκαμε σε 3 σχήματα: τον κύκλο, το τετράγωνο και το τρίγωνο.

Ατομική Δράση «Γνωριμία με τα φρούτα»

Read the rest of this entry »

Τον μήνα Οκτώβριο οι «Ζωγράφοι εν δράσει» άρχισαν να δένονται και να λειτουργούν σε ομαδικό επίπεδο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η δυνατότητα στα νέα παιδιά του παιδικού σταθμού αρχικά να παρατηρούν τις εκάστοτε δράσεις και σιγά-σιγά να εξοικειώνονται και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές.

«Το ντοσιέ της γνωριμίας»

Read the rest of this entry »

Ο μήνας Σεπτέμβριος αποτέλεσε έναν σημαντικό μήνα καθώς ήταν ο μήνας προσαρμογής. Στόχος ήταν η ομαλή προσαρμογή των νέων αλλά και παλαιότερων παιδιών στον χώρο του Παιδικού Σταθμού.

Μέσα από την καθημερινή παρατήρηση διαπιστώθηκε ότι όλα τα παιδιά του τμήματος επέλεγαν να εκφραστούν μέσα από την ζωγραφική.

«Ονοματοδοσία της ομάδας μας»

Read the rest of this entry »

Ο Οκτώβριος ήταν ένας πολύ καθοριστικός μήνας. «Η Χαρούμενη Φωλιά» άρχισε να δένεται και να λειτουργεί σε ομαδικό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή για την ενδυνάμωση της ομάδας και την προώθηση της συνεργασίας, δημιουργήσαμε κάποιες διαδικασίες και κάποιους χώρους. Αυτά σχετίζονταν άμεσα με τη καθημερινότητα  των παιδιών, ώστε να υπάρχει και η ανάλογη επίδραση.

 Η διαμόρφωση λοιπόν του χώρου είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες, ώστε να επικρατεί αρμονία, ηρεμία και να προωθείται η συνεργασία.

Read the rest of this entry »

Το μεταβρεφικό τμήμα αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο για τα μικρά παιδιά, καθώς εμπλέκονται πολύ πιο ενεργά στην καθημερινότητα. Βρίσκονται επίσης στην ηλικιακή περίοδο, που γίνεται αισθητή η ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.  Συγκεκριμένα:

  • η επικοινωνία επιτυγχάνεται στο μεγαλύτερο μέρος της με τον προφορικό λόγο,
  • η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αποδεικνύει την εξέλιξη του κοινωνικού και γνωστικού τομέα,
  • η ενεργή συμμετοχή σε κινητικά παιχνίδια είναι αποτέλεσμα της κινητικής ανάπτυξης και του συντονισμού του σώματος,
  • Τέλος, γίνονται τα πρώτα βήματα προς την αυτονομία και την αυτοεξυπηρέτηση.

Έτσι, λοιπόν ακολουθείται ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο προωθεί όλα τα παραπάνω και συμβάλλει στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων.

Read the rest of this entry »

Η παρατήρηση των αλλαγών που συμβαίνουν στη φύση κατά τη διάρκεια του φθινόπωρου, μας οδήγησε στην ενασχόλησή μας με το «φθινόπωρο», καθώς τα παιδιά παρατηρούσαν τον καιρό, αλλά και τον κήπο μας να αλλάζει.

Η συχνή επίσκεψή μας στον κήπο του Βρεφονηπιακού Σταθμού συμβάλλει στην διαδικασία της μάθησης  καθώς  ενθαρρύνει και προτρέπει τα παιδιά να ερευνούν, να ανακαλύπτουν και να ενεργοποιούν την φαντασία  και την δημιουργικότητά τους. Μαθαίνει να λειτουργούν ομαδικά και να συνεργάζονται.

Read the rest of this entry »

Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια της προσαρμογής των παιδιών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό δίνεται στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας και υποστήριξης των παιδιών.

Με στόχους λοιπόν τους προηγούμενους διεξήχθησαν πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια τα οποία βοήθησαν τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους, να εξοικειωθούν με το χώρο και την παιδαγωγό τους και να τονωθεί η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Επιπλέον, μέσα στους στόχους αυτού του μήνα ήταν και η γνωριμία με διάφορα υλικά, αλλά και με τα παιχνίδια της τάξης μας.

«Πλάθοντας με την πλαστελίνη».

«Πλάθοντας με την πλαστελίνη».

Read the rest of this entry »