Εικονική περιήγηση
Κεντρική αίθουσα Ο Κήπος μας!

Posts Tagged ‘Παιχνιδοχώρα’

Ο Δεκέμβριος μπήκε και τον καλωσορίσαμε με την προετοιμασία για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Αρχικά, δημιουργήσαμε την πρόσκληση για τη γιορτή μας που ήταν ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μας παππού και τη γιαγιά και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Δημιουργία χριστουγεννιάτικης πρόσκλησης από την ομάδα Παιχνιδοχώρα.

Read the rest of this entry »

Ο Νοέμβριος μπήκε στην Παιχνιδοχώρα με την απορία των παιδιών «πώς χτίζουν τα σπίτια;». Το θέμα του διαθεματικού σχεδίου εργασίας (project) που επεξεργαστήκαμε, ήταν το σπίτι με τη διττή του σημασία, η οικογένεια, αλλά και η αρχιτεκτονική ως επιστήμη που αξιοποιείται από τον άνθρωπο.
Τα άλλα αφιερώματα που έγιναν αφορούσαν:
• την υγιεινή δοντιών,
• τα μέσα μεταφοράς,
• τα δικαιώματα του παιδιού
• την επέτειο του Πολυτεχνείου και
• τα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Read the rest of this entry »

Η καθημερινότητά μας είναι δομημένη με οργανωμένες δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε μία θεματική την οποία αποφασίζουμε στις αρχές του μήνα μαζί με τα παιδιά ή συνεχίζουμε επεκτείνοντας το θέμα για το οποίο έχουν επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον στα τέλη του προηγούμενου project. Αυτό το μήνα συνεχίσαμε με τους Σχηματούληδες που μας ταξίδεψαν σε διαφορετικές περιοχές της Γης μας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Μόμπιλε με φύλλα φθινοπώρου.

Read the rest of this entry »

Ο Σεπτέμβρης αποτέλεσε έναν μήνα μεταβατικό για τα παιδιά από την προηγούμενη τάξη τους ως χώρο, ομάδα και παιδαγωγό σε μία νέα συνθήκη, το Νηπιαγωγείο με άλλη τάξη, άλλη ομάδα παιδιών και νέα παιδαγωγό. Για τον παραπάνω λόγο βαρύνουσα σημασία δόθηκε αυτό το μήνα στην οικειοποίηση του χώρου μέσα από τη διαμόρφωσή του με τα παιδιά, στη γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους, αλλά και τη δημιουργία πρώτων θετικών βιωμάτων μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Τα δώρα καλωσορίσματος στην νέα τάξη!

Read the rest of this entry »

Τον Ιούνιο κατά την επεξεργασία του θέματος του καλοκαιριού, αφορμώμενοι από τα προσωπικά βιώματα των παιδιών και από τις εμπειρίες τους από προηγούμενα καλοκαίρια σε νησιά, προσεγγίσαμε γνώσεις που συνδέονται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές.

Η μελέτη περιβάλλοντος συναντάται στις δραστηριότητες που έγιναν με εστίαση στα στοιχεία των φυτών και της θάλασσας, στις φυσικές επιστήμες και συζήτηση περί των στοιχείων που επιπλέουν και μη στο νερό, στα μαθηματικά για την εκτίμηση των υλικών που κάναμε στις κατασκευές, στη γλώσσα και στην προώθηση του γραμματισμού με δραστηριότητες επεξεργασίας σχετικών βιβλίων κ.α.

Το «μενού» μας.

Read the rest of this entry »

Το πρόγραμμα που υλοποιείται στο Νηπιαγωγείο είναι εναρμονισμένο με το ΔΕΠΠΣ, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, του Υπουργείου Παιδείας. Ο όρος «διαθεματικότητα» αντανακλά την προσέγγιση πως η γνώση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ολότητα και όχι ως κατακερματισμένη. Μέσα από ένα θέμα που επιλέγεται, εντάσσονται οι διαφορετικές γνωστικές περιοχές και η γνώση. Εν τέλει, επιτυγχάνεται μέσω ποικίλων μέσων και διδακτικών πρακτικών.

Παρακάτω παρουσιάζονται δραστηριότητες με θέματα την Άνοιξη, τα δικαιώματα, το Πρόγραμμα Μετάβασης, το Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης, τη γιορτή της μητέρας, την Ελλάδα και τα νησιά.

Καλωσόρισες Άνοιξη.

Read the rest of this entry »

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο έχει φέρει στην ελληνική πραγματικότητα την εφαρμογή της φιλοσοφίας σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών. Οι αρχές που το διέπουν, αποτέλεσαν στόχους του προγράμματος που υλοποιήθηκε αυτή την περίοδο με θέμα «εξερευνώντας με τις πέντε αισθήσεις». Η ολιστική αντίληψη του κόσμου από τα παιδιά, ο κοινωνικός χαρακτήρας της γνώσης, η σημασία της βιωματικής μάθησης και η δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα των παιδιών τέθηκαν ως στόχοι στο ενιαίο διαθεματικό σχέδιο εργασίας που πραγματοποιήσαμε.

Νούφαρα με την τεχνική της χαρτοδιπλωτικής .

Read the rest of this entry »

 Τον Φεβρουάριο τα θέματα που επεξεργαστήκαμε στο διαθεματικό σχέδιο εργασίας το οποίο υλοποιήθηκε, ήταν οι Εφευρέσεις και οι Απόκριες. Μετά το project για τα ρομπότ που είχε γίνει τον προηγούμενο μήνα, τα παιδιά άρχισαν να διατυπώνουν απορίες σχετικά με άλλες μηχανές τις καθημερινότητας και πώς λειτουργούν αυτές.

Το θέμα του μήνα

Read the rest of this entry »

Το project που υλοποιήθηκε τον μήνα Φεβρουάριο αφορούσε τα επαγγέλματα. Ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες, βίντεο, παιχνίδια ρόλων και κατασκευές επαγγέλματα του σήμερα, στοχεύοντας στη διεύρυνση του λεξιλογίου των παιδιών, των περιγραφικών ικανοτήτων και της εννοιολογικής πλαισίωσης (το επάγγελμα και η σχέση του με τον άνθρωπο που το ασκεί, το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα, την κοινωνία με τις ανάγκες της).

 

Read the rest of this entry »

Το project που υλοποιήθηκε τον Ιανουάριο ήταν διαθεματικό και διεπιστημονικό. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι για τα παιδιά, αλλά και από τα παιδιά, οι ανάγκες τους, οι επιθυμίες τους, τα κίνητρά τους, οι προθέσεις και η κατανόησή τους διαμορφώνουν αυτό. Αφορμή για την έναρξη του προγράμματος αποτέλεσε η επιστολή που μας έστειλαν από τη Unicef  λόγω της συμμετοχής του Σχολείου μας στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό της Πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των παιδιών» που απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με κεντρικό σύνθημα «Για κάθε παιδί, ίσες ευκαιρίες για ζωή. Όχι στη βία και το ρατσισμό. Ναι στη φιλία και το σεβασμό».

 

Read the rest of this entry »

Ο Οκτώβρης  μπήκε και συζητήσαμε με τα παιδιά ποιο project θα ήθελαν να αναπτύξουμε αυτό το μήνα. Η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία συνεπάγεται μάθηση, όταν εξασφαλίζεται ο βασικός παράγοντας των κινήτρων των παιδιών. Αν στο κίνητρο προστεθεί και η συμμετοχή του παιδιού στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, το παιδί αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη μάθησή του, καθώς λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων, διότι αντιμετωπίζεται ως άτομο του οποίου η άποψη έχει σημασία και άρα φέρεται ως άτομο σκεπτόμενο.

Read the rest of this entry »

Η «Σχολική Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2016» είχε σκοπό την εφαρμογή των αρχών και επιδιώξεων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα σχολεία κατά την οποία γίνεται ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και την απολαβή των αγαθών που προσφέρονται από το περιβάλλον. Ανάμεσα στους στόχους της Εβδομάδας Εθελοντισμού Let’s Do it Greece  στα σχολεία, είναι η προσπάθεια για άνοιγμα στην σχολική κοινότητα και η αισθητική βελτίωση των χώρων κάθε σχολείου.

Read the rest of this entry »

Από τις αρχές του μήνα τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για τις χώρες, τις σημαίες τους αλλά και τα κάλαντα κάθε χώρας. Τα κίνητρα, λοιπόν, των παιδιών διαμόρφωσαν το σχέδιο εργασίας του μήνα, τα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ανά τον κόσμο. Προβλήθηκαν βίντεο με τις τοπικές ενδυμασίες και τα φαγητά που συνηθίζεται να μαγειρεύουν σε αυτές τις γιορτές, τα κάλαντα ανά χώρα όπως και  άλλα ιδιαίτερα έθιμα. Αναζητήσαμε βασικές πληροφορίες για κάθε τόπο, όπως και τη σημαία του. Οι χώρες που ασχοληθήκαμε ήταν Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Μεξικό, Πόρτο Ρίκο, Ισπανία, Σουηδία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ρωσία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Αυστρία.

Read the rest of this entry »

Project Ιανουαρίου

 Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο

 Η σχέση των παιδιών με την τεχνολογία και τις τεχνολογικές εφευρέσεις (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets, robot) προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και προβληματισμό σε όσους εμπλέκονται στην αγωγή και την εκπαίδευσή τους. Από τη μία πλευρά υπάρχει η ομάδα των ανθρώπων που εστιάζουν στις αρνητικές επιπτώσεις όλων αυτών των μέσων στην ανάπτυξη του παιδιού, θεωρώντας ότι το παιδί αποτελεί ένα παθητικό, ευάλωτο και ανίκανο στην κρίση και επιλογή ον. Ωστόσο, υπάρχει και η ομάδα εκείνη, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία ως πρόσθετο εργαλείο στην εκπαίδευση των παιδιών. Ακόμη, προσπαθεί να προετοιμάσει τα παιδιά για την κοινωνία της οποίας ήδη αποτελούν μέλη, ασκώντας από την παιδική ηλικία την κριτική ικανότητα των παιδιών και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα χρειαστούν κατά την αναπόφευκτη διαδικασία αλλαγών στη ζωή τους.

Read the rest of this entry »

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται πολλές έρευνες με επιστημονικό ενδιαφέρον αναφορικά με το «πώς μαθαίνουν τα παιδιά». Οι κατάλληλες, λοιπόν, παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ολόπλευρη προσωπική ανάπτυξη των παιδιών έχει βρεθεί ότι μεταξύ των άλλων πρέπει:

  • να συνδέουν το παιχνίδι με τη μάθηση
  • να δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να βλέπουν, να αγγίζουν, να μυρίζουν, να γεύονται και να κινούνται στο χώρο
  • να υποστηρίζουν την εξέλιξη του προφορικού λόγου και της κατάκτησης του γραπτού λόγου και
  • να συμπεριλαμβάνουν τη συνεργασία με τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής των παιδιών, όπως είναι οι γονείς και άλλα πρόσωπα με τα οποία έρχονται σε επαφή καθημερινά (Οδηγός Νηπιαγωγού).

Ο Δεκέμβρης ξεκίνησε με την επεξεργασία ενός κοινωνικού ζητήματος, της διαφορετικότητας,  με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αναπηρίας.

«Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά και διαφορετικοί» - διατμηματική επεξεργασία με την ομάδα «Μουσικά Νούφαρα».

«Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά και διαφορετικοί» – διατμηματική επεξεργασία με την ομάδα «Μουσικά Νούφαρα».

Read the rest of this entry »

Αναζήτηση
Ημερολόγιο
Μάρτιος 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
« Φεβ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031